nieuws

25 apr 2001, 00:12

Economie Groningen-stad tot volle bloei; enorme daling werkloosheid

De economie van de stad Groningen is tot volle bloei gekomen. Er is sprake van een sterke daling van de werkloosheid. Bedroeg de werkloosheid in de stad in 1996 nog 26 procent, nu bedraagt dat percentage nog maar 14,1 procent. Een en ander blijkt uit cijfers die vanmorgen zijn gepresenteerd door wethouder K. Schuiling (VVD) en wethouder T. Bruinsma (PvdA). De gemeente Groningen verwacht een nog sterkere, verdere daling van de werkloosheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat goed met de economie van de stad Groningen, tot voor kort een van de steden met de hoogste werkloosheid van Nederland. Dat blijkt zowel uit een gemeentelijk werkgelegenheidsonderzoek als uit recente werkloosheidscijfers.
Tot voor kort telde de gemeente nog bijna 20.000 werklozen. Maar de wethouders Schuiling en Bruinsma gaan er vanuit dat het gemakkelijk moet lukken om in het jaar 2010 nog maar minder dan 10.000 werklozen te hebben: momenteel zijn het er nog maar ruim 11.000. De verdere daling van het aantal werklozen moet mogelijk zijn door een spectaculaire groei van de werkgelegenheid met 25.000 arbeidsplaatsen. Volgens de wethouders is het opvallend dat vooral langdurig werklozen van de economische groei profiteren. De economische groei heeft geleid tot een zeer sterke groei van het aantal banen: bijna 8000 in de afgelopen twee jaar.
Meer informatie in het katern ‘Economie’ van de Groninger Internet Courant, op de site ‘Ondernemend Groningen’ van de gemeente Groningen en op de website Groningen IT stad.