nieuws

05 apr 2016, 21:09

Economic Board Groningen (EBG): werkgebied groter dan buitengrenzen negen gemeenten

Economic Board Groningen (EBG): werkgebied groter dan buitengrenzen negen gemeenten

In een brief aan de Economic Board Groningen (EBG) reageren GS op een verzoek van de EBG over een eventuele aanpassing van het werkgebied van de EBG

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GS schrijven van mening te zijn dat het werkgebied van de EBG groter is dan de buitengrenzen van de 9 deelnemende gemeenten en dat het versterken van de economie in deze 9 gemeenten ook goed mogelijk is met projecten die buiten deze gemeenten worden gerealiseerd zolang dit ook ten goede komt aan inwoners van deze gemeenten die daardoor werk krijgen. Om die reden zien GS dan ook geen noodzaak om het werkgebied van de EBG uit te breiden.