nieuws

05 dec 2000, 00:12

E-business : nieuwe leergang in Groningen voor ondernemers

De Academie voor Management in Groningen start eind november een unieke postdoctorale leergang E-business voor ondernemers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opleiding is met name bestemd voor die ondernemers die hun traditionele bedrijf willen omzetten naar E-business. Maar ook ondernemers die hun bedrijf vanaf het eerste begin inrichten voor E-business kunnen er terecht.
Het accent van de opleiding ligt op strategische ontwikkeling en vakoverstijgend denken. Docenten voor de nieuwe opleiding zijn H. Ruineman, managing director van GloCorp NV, en Th. Schellekens, directeur van Tibor Consuklt bv.
De Academie voor Management organiseert en diplomeert namens de Rijksuniversiteit Groningen hoogwaardige leergangen voor leidinggevenden. De Academie creëert, a;ldus de website van deze organisatie, optimale leercontexten. ‘Hiermee benadrukt zij de authentieke 'Universitas', het groepsgewijs leren. De Academie is geënt op de idealen van de klassieke universiteit: vakoverstijgend inzicht, persoonlijke vorming, groei naar leiderschap, maar vooral talentontwikkeling behoren tot deze 'Universitas'. Deelnemers aan leergangen ondergaan het leerproces niet als consument maar als co-producent.’