nieuws

05 okt 2011, 14:02

Duo toezichthouders voor Groninger Museum

Zowel het provincie- als het gemeentebestuur hebben besloten een tijdelijke financieel toezichthouder aan te stellen voor het Groninger Museum. Dat maakte de provincie Groningen woensdag bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De twee afzonderlijke toezichthouders moeten er op toezien dat de subsidies die door gemeente en provincie aan het museum worden verstrekt, volgens gemaakte afspraken wordt besteed. Het Groninger Museum blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor haar activiteiten en bedrijfsvoering.

De provincie en gemeente willen met de maatregelen voorkomen dat in de toekomst situaties ontstaan zoals eerder dit jaar. Toen werden provincie en gemeente geconfronteerd met een acuut financieringstekort van 1,1 miljoen euro bij het museum, onder andere door overschrijding van het bouwbudget voor een grote opknapbeurt.