nieuws

21 mei 2008, 21:09

Duizenden Noordelingen deden beroep op Legers des Heils in 2007

Het Leger des Heils heeft in 2007 260 gezinnen behoed voor het verlies van zelfstandigheid, waarvan 54 in Friesland, 109 in Groningen en 97 in Drenthe. De gezinnen hebben te kampen met ernstige problemen op verschillende gebieden, waaronder: opvoeding van de kinderen, financiën, psychische problemen en verslaving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dreiging van dakloosheid of uithuisplaatsing van de kinderen hangt hen boven het hoofd. Gezinscoaches van “10” Voor Toekomst, onderdeel van het Leger des Heils, begeleidt de gezinnen bij hen thuis. Intensief en langdurig.

In 2007 hebben 2220 mensen een beroep gedaan op één van de afdelingen van de Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord (CWZW Noord) in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Dit aantal is vergelijkbaar met 2006 (bijna 2200).

Bijna 200 kinderen, woonden in één van de jeugdzorgafdelingen of een pleeggezin van het Leger des Heils. Minister Rouvoet stelde in 2007 extra geld beschikbaar om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen. Daarmee heeft het Leger des Heils 36 kinderen extra kunnen helpen. Op 31 december 2007 stonden er uiteindelijk nog maar 2 kinderen op de wachtlijst.

Voor een kop soep, koffie of een volledige warme maaltijd komen dak en thuisloze mensen naar de dagopvangcentra. Deze fungeert ook als postadres voor hen, zodat een uitkering kan worden aangevraagd. In Groningen kwamen 250 bezoekers voor het eerst naar de dagopvang, van de in totaal 565 bezoekers. Toch is er een daling te zien ten opzichte van 2006 waarin er in totaal 601 bezoekers waren. In Leeuwarden waren 174 nieuwe bezoekers, van in totaal 622. Een stijging ten opzichte van 2006, waarin in totaal 483 individuele mensen de dagopvang bezochten.

Er zijn ook punten van zorg: In de praktijk blijkt dat het steeds lastiger wordt om medewerkers te vinden, die de specifieke vindingrijkheid en het doorzettingsvermogen hebben om het complexe werk met en voor mensen met een veelheid aan problemen waar te blijven maken.

Het Leger des Heils is er voor mensen. Net als de meeste Nederlanders is het Leger des Heils van mening dat het noodzakelijk is dat er iets gedaan wordt voor mensen die het niet zelfstandig redden in hun leven. Tegelijkertijd vindt men het erg moeilijk om te accepteren, dat ze een nieuwe kans in een gewone buurt moeten zien waar te maken.