nieuws

24 feb 2016, 13:01

Duizenden nieuwe fietsplekken bij Hoofdstation

Duizenden nieuwe fietsplekken bij Hoofdstation

Hoe het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation eruit zal komen te zien, is nog niet duidelijk. Daarover start dit jaar de dialoog met de omgeving. Een van de vraagstukken daarbij is ook of het busstation naar de zuidzijde verhuist.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad wordt echter al wel voorgesteld definitief te kiezen voor de fietstunnel en de nieuwe ondergrondse fietsenstalling met tenminste 5000 plekken aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Op de oostflank van het nieuwe perronplein, achter het Hunzehuys komen ook 2200 fietsparkeerplekken.

 

Innovatief aanbesteden

 

Groningen Spoorzone wil door innovatief aan te besteden zoveel mogelijk kennis, kunde en creativiteit van de markt aanboren. Het ontwerp van het Hoofdstation wordt daarom gemaakt door de architecten van de deelnemende consortia. Groningen Spoorzone formuleert vooraf haar ambities en criteria voor ruimtelijke kwaliteit om ontwerpen van meedingende architecten op te kunnen beoordelen. Daar is nu een volgende stap in gemaakt.

 

Begin 2015 had Groningen Spoorzone al het ambitiedocument Mooi gepubliceerd, gemaakt door NL Architects. Hierin stonden de ruimtelijke ambities en een aantal verkennende ontwerpen voor de ingrepen op het Hoofdstation.

 

Twee onderwerpen vroegen om een nadere verdieping: de zuidentree en de kappen als verbindend element. Dat is uitgemond in Mooi Extra. Dit heeft niet zo zeer een keuze voor een type kap opgeleverd, maar een heldere formulering van de beoogde ambities en criteria, geïllustreerd met voorbeelden die hier in meer of mindere mate aan voldoen. Het document bevat ook ambitiecriteria voor het stationsplein aan de zuidzijde van het station. Hiervoor wordt wel een voorkeur voor een type stationsplein gepresenteerd met een geleidelijk oplopend maaiveld tussen zuidentree en Parkweg.

 

Meer informatie over de plannen:

 

 www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone/