nieuws

22 jun 2001, 00:12

DSW Stadspark kiest nieuwe koers: meer aandacht voor medewerkers

De sociale werkvoorziening DSW Stadspark in Groningen kiest een nieuwe koers, zo blijkt uit het nieuwste Ondernemingsplan. Het bedrijf heeft niet meer het maken van winst, of althans een maximale produktie als doel, maar het verbeteren van de situatie van haar medewerkers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het nieuwe Ondernemingsplan kiest de Dienst Sociale Werkvoorziening , waar mensen met een handicap betaald werk kunnen verrichten, een nieuwe koers. DSW wil zich voortaan niet langer richten op het zoveel mogelijk produceren door mensen met een handicap. In plaats daarvan moet de DSW datgene doen waar het in wezen eigenlijk altijd voor bestemd is geweest, namelijk zorgen voor reïntegratie van het personeel en het zijn van een werk-leerbedrijf. Dat betekent dat DSW niet langer meer het productieproces centraal stelt maar de individuele ontwikkeling van de medewerkers.
Het nieuwe Ondernemingsplan werd gepresenteerd door algemeen directeur T. van Campen en wethouder T. Bruinsma (PvdA) van sociaal beleid.