nieuws

19 jan 2001, 00:12

Drugsoverlast in Stad aangepakt

Er rest nog één middel om de drugsoverlast in de stad Groningen nog verder te beperken: een betere samenwerking tussen de betrokken organisaties. Dit concludeert het college van B&W naar aanleiding van de bespreking van de voortgangsrapportage Integrale Aanpak Drugsoverlast 2000.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al eerder zijn er verschillende maatregelen genomen om de overlast van drugsgebruikers te verminderen. Er is een gebruikersruimte ingesteld en er wordt gratis methadon verstrekt. In en om het Noorderplantsoen is er efficiënt en geconcentreerd politie ingezet. De genomen maatregelen misten hun uitwerking niet. In het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal meldingen van overlast fors gedaald. Ook de overlast in en om het plantsoen is verminderd, zonder dat er sprake is van een nieuwe concentratieplek elders in de stad.
Omdat vooral de harde kern van de overlastbezorgers moeilijk te bereiken is, wil het college onder deze groep een onderzoek houden. De groep bestaat uit tachtig á honderd drugsgebruikers. Met de resultaten van het onderzoek wordt bekeken hoe de harde kern beter te bereiken is.