nieuws

22 jul 2002, 00:12

Donar vandaag failliet ondanks toezegging coach

De Groningse basketbaleredivisionist Donar is maandagochtend failliet verklaard. Volgens mr. M.J. Ubbens, voorzitter van de Raad van Toezicht van de basketbalclub, kan topbasketbal in Groningen enkel financieel veilig gesteld worden door het oprichten van een nieuwe stichting. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het faillissement komt toch nog enigszins als een verrassing, daar coach Glenn Pinas vorige week vrijdag alsnog met het ultieme voorstel voor een afvloeiingsregeling instemde. Volgens Ubbens kwam het akkoord echter ‘in alle opzichten te laat’. De deadline voor Pinas’ besluit was vastgesteld op afgelopen donderdagmiddag. Bovendien heeft Ubbens donderdagavond reeds afspraken gemaakt met geldschieters over een doorstart in een nieuwe stichting voor eredivisiebasketbal.
Deze geldschieters hebben tevens te kennen gegeven slechts financiële ondersteuning te willen geven aan een nieuwe stichting voor topbasketbal. De afwikkeling van de schuldenlasten van de huidige Stichting Topbasketbal Groningen zou te veel tijd in beslag nemen. “Met name in verband met het risico dat door nader tijdsverloop de kans om tot een tijdige doorstart met een nieuwe trainer en een nieuw team te komen te gering wordt geacht”, aldus Ubbens in een persbericht.
Met name de gemeente Groningen heeft zich negatief geuit over geldsteun aan de oude stichting. Volgens de voorzitter van de Raad van Toezicht zal de gemeente wel willen helpen bij het op de rails zetten van de nieuwe stichting.