nieuws

23 apr 2001, 00:12

Domheidkenner geeft lezing aan RuG

Domheid-deskundige Matthijs van Boxsel geeft dinsdag 24 april een lezing aan de Rijksuniversiteit. In de Broerstraat wordt dan eens niet gesproken over hoogstandjes in de wetenschap: Van Boxsel houdt een verhandeling over domheid. Want er zijn Nederlandse en Vlaamse denkers wier theorieën over het bestaan zo absurd zijn, dat ze bijna een literaire kwaliteit krijgen. Over deze ‘morosofen’ gaat het dinsdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Is de aarde plat? Werd in het paradijs Nederlands gesproken? Zijn atomen ruimteschepen? Is Delft Delphi? Valt de plattegrond van de piramide van Cheops terug te vinden in het stratenplan van Den Bosch? Betreedt de wereld de lila-fase? Is het abstracte denken begonnen toen de clitoris zich evolutionair van binnen naar buiten heeft verplaatst?
Bij de keuze van Van Boxsel is originaliteit het criterium en hoort u niets over de middelmatige theorieën van New-Age goeroes, astrologen, prinses Irene of ufologen. Morosofie is immers wetenschap in wonderland. Aan de hand van beelden laat de kenner de meest spectaculaire voorbeelden van morosofie de revue passeren. Bovendien gaat hij nader in op de relatie tussen wetenschap, waanzin en kunst.
Van Boxsel studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam. Op de Domheid, dus. Sinds 1980 houdt hij zich daar ook exclusief mee bezig. In 1999 verscheen ‘De Encyclopedie van de Domheid’ waarin de domheid op feestelijke wijze wordt ontleed met behulp van tekenfilms, sprookjes, tuinarchitectuur, het koningshuis, moppen, smoesjes en science-fiction.
Deel II van de encyclopedie, ‘Morosofie’, waarin honderd Nederlandse waanwijzen uit de twintigste eeuw worden gepresenteerd, verscheen eind maart. Van Boxsel werkt momenteel aan ‘De Topografie van de Domheid’, waarin alle steden en provincies zijn verzameld die spreekwoordelijk bekend staan als dom.