nieuws

07 sep 2001, 00:12

'Dit is een historische dag!', declameert Rutgers, en roept in Groningen de Republiek uit

In de Waagstraat zijn de eerste stappen gezet op weg naar het afschaffen van de monarchie. Aldaar riep het Nieuw Republikeins Genootschap Groningen alvast de ‘Republiek der Noordelijke Nederlanden’ uit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor een publiek van enkele verwaaide republikeinen op leeftijd en de verzamelde lokale journaille, verklaarde het Genootschap dat het Huis van Oranje niet meer van deze tijd is en daarom maar beter met pensioen kan gaan. De Groningse republikein Yvonne Rutgers proclameerde plechtig: “In de democratische Republiek Nederland zal de functie van staatshoofd door het volk worden gekozen. Er zal gebroken worden met de overleefde feodaliteit, waarbij het staatshoofd als Koning door geboorte erfelijk en onschendbaar de hoogste functie in de straat zal bekleden.”
“Dit is een historische dag”, bezweert Rutgers. “Nu Maxima onder luid gejuich Nederland rondtrekt, willen we duidelijk maken dat er ook mensen zijn die niet blij zijn met de monarchie. Wij willen dat ons staatshoofd naar capaciteit en ervaring wordt gekozen en niet dat elke domkop het kan worden omdat hij toevallig het juiste bloed heeft. Het Huis van Oranje is blauw bloed en elitair. Het is een zwarte vlek op onze democratie”
Yvonne Rutgers vindt niet dat republikeinen een achterhoede strijd voeren, die in de negentiende eeuw misschien relevant was, maar niet meer in een tijd dat de koningin geen daadwerkelijk politieke macht meer heeft. “De discussie is actueler dan ooit nu het Oranjehuis zich heeft verbonden met mensen die persoonlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen in een moorddadige dictatuur. Ik heb niks tegen Maxima persoonlijk, maar zij is wel een symbool voor dat regime.”
Voor de dag van het bezoek van de kroonprins en zijn verloofde aan Groningen volgende week donderdag hebben de republikeinen geen plannen. Dat zou alleen maar leiden tot verstoring van de orde. Of misschien realistischer, maar niet uitgesproken, is dat de republikeinen ongetwijfeld niet zullen opvallen in een zee van oranje vlaggetjes. Yvonne Rutgers zegt in ieder geval lekker thuis te blijven op die dag.
De aanwezige republikeinen beseffen dat ze met weinig zijn, maar houden de moed erin. Van suggesties dat het Koningshuis toch geen macht meer heeft, wil men niks weten. Een afgezant van het landelijke Republikeins Genootschap verdenkt de koninklijke familie van ‘donkere praktijken in de wandelgangen van de macht’. Leve de republiek!