nieuws

16 jan 2012, 09:09

Groninger Museum: het Zwarte Pieten is begonnen; "Niet Van Twist maar Schroor verzaakte"

Nu het water is gedaald en de rook van het explosieve nieuws rond de tekorten van het Groninger Museum langzaam weg waait, begint er in de Groninger gemeentepolitiek een discussie te ontstaan over de schuldvraag van het ontstaan van de financiele tekorten. Opmerkelijk is de reactie van de Stadspartij. Die vindt dat de vertrokken directeur Kees van Twist lang niet zo schuldig is als vaak is gesuggereerd, en dat juist wethouder Ton Schroor beter op had moeten letten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stadspartij wil dat wethouder Ton Schroor verantwoording aflegt voor rijn rol in de tekorten bij het Groninger Museum., zo liet raadslid Jakob Bolhuis afgelopen week weten.


“De uiteindelijke verantwoording ligt bij cultuurwethouder Ton Schoor die steeds de financiële verslagen op zijn bureau kreeg, maar niets ondernam om de groeiende tekorten op tijd een halt toe te roepen. Kees van Twist heeft nooit iets achtergehouden in dat opzicht. Na het bekend worden van de laatste tekorten veinsde Ton Schoor tegenover de gemeenteraad en de buitenwereld schrik en verbazing. De vraag rest wanneer Ton Schoor na deze affaire opstapt”, aldus Stadspartij-raadslid Jakob Bolhuis.


De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Joost van Keulen van die partij meldt subtiel via Twitter: “Soms slaan politici de plank mis. Niet de Stadspartij. Daar weten ze het verschil niet tussen plank, spijker en hamer.”