nieuws

12 sep 2001, 00:12

Directie Hortus Haren: ‘Afwijzing reddingsplan is historische vergissing’

Dinsdag hebben de colleges van Ben W van Haren en Groningen aan de directie en commissarissen van Hortus Haren B.V. laten weten dat zij geen voorstellen aan de gemeenteraden zullen voorleggen om Hortus met ingang van 2001 met een bedrag van 300.000 per gemeente te ondersteunen in de exploitatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Directie en commissarissen zijn van mening dat, wanneer dit voorstel door de gemeenteraden wordt overgenomen, er sprake is van een historische vergissing die onherstelbare gevolgen kan hebben voor het 375 jaar oude cultuurhistorische erfgoed dat niet alleen van belang is voor het noorden maar voor het gehele land. Hortus kan dan niet meer aan zijn verplichtingen voldoen.
Om het besluitvormingsproces in de gemeenteraden niet onnodig te belasten, is het nodig dat in de komende periode geen faillissement geforceerd kan worden, waarmee een voldongen feit gegeven zou zijn. Daarom overwegen directie en commissarissen na raadpleging van deskundigen uitstel van betaling aan te vragen.