nieuws

09 nov 2007, 13:01

Dijkbewaking Groningen voorbij

Het waterschap Noorderzijlvest heeft vrijdagmiddag om 13.00 uur besloten tot het opheffen van de dijkbewaking. Het water was vanmorgen uitzonderlijk hoog, maar kwam uiteindelijk niet hoger dan 1 cm dan waarmee rekening was gehouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de loop van de ochtend zijn de waterstanden in Delfzijl opgelopen tot NAP + 4.21 m om 11.00 uur. Dit stemt overeen met de verwachte waterstand van NAP + 4.20 m. De dijkploegen die de inspectie van de dijken uitvoerden, hebben geen bijzonderheden aangetroffen.

Waterschap Noorderzijlvest stelde om 8.00 uur volledige dijkbewaking. Vanaf 8.15 uur sloot het waterschap de dijkdoorgangen in Delfzijl. Deze worden in de loop van de middag weer geopend. Wanneer de waterstanden weer zijn gezakt zullen medewerkers van het waterschap de dijken nogmaals controleren op eventuele schades.

De verschillende niveaus van dijkbewaking stelt het waterschap in op basis van de verwachte waterstanden en de weersverwachtingen. Bij hevige storm, met name vanuit noordelijke tot noordwestelijke richting, en verwachte waterstanden vanaf NAP + 2.60m worden voorbereidingen getroffen voor het sluiten van de dijkdoorgangen of coupures rond het haventerrein van Delfzijl. Dit is het eerste niveau van dijkbewaking, het zogenaamde beperkt alarmpeil.

Vervolgens worden bij verwachting van waterstanden vanaf NAP + 3.00m en hevige storm de dijkdoorgangen daadwerkelijk gesloten en wordt het beperkt alarmpeil uitgebreid met een beperkte bezetting van de centrale post in Groningen en enkele dijkposten, te weten Lauwersoog, Noordpolderzijl en Spijksterpompen.

Bij verwachte waterstanden hoger dan NAP + 3.80m in combinatie met hevige storm treedt het alarmpeil in werking met een volledige dijkbewaking. Alle dijkwachtploegen worden dan van tevoren opgeroepen. Bij nog hogere verwachte waterstanden, boven NAP + 4.80m, en dezelfde weersomstandigheden volgt dan de hoogste fase van dijkbewaking, het uitgebreid alarmpeil met uitgebreide dijkbewaking.

De verschillende fases van dijkbewaking maken deel uit van het calamiteitenplan van het waterschap. Vanaf de paraatheidfase van uitgebreide bewaking zijn meer organisaties, samenwerkend in het crisismanagement Groningen, betrokken.