nieuws

12 jan 2012, 09:09

Dijk Woltserum voldeed niet aan norm

De dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum, die vorige week dreigde door te breken, voldeed niet aan de huidige norm. Dat heeft het waterschap Noorderzijlvest bevestigd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit eerder onderzoek in 2005 en 2006 bleek dat de situatie nog niet zorgelijk was. Na nieuw onderzoek in 2011 wist het waterschap dat de zwakke plek moet worden verstevigd.

De dijk wordt verbeterd aan de hand van nieuwe en strengere normen. De plannen worden maandag gepresenteerd. Dan is er een speciale informatieavond voor de bewoners van de vier geëvacueerde dorpen.