nieuws

17 jan 2012, 09:09

Dijk Woltsersum vandaag verstevigd

Het waterschap Noorderzijlvest begint vandaag met het verstevigen van de dijk langs het Eemskanaal bij Woltersum. Dat maakte het waterschap bekend op een bijeenkomst voor bewoners van Woltersum en omstreken. Anderhalve week geleden werden 800 bewoners daar geëvacueerd uit vrees voor een dijkdoorbraak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De dijk wordt over een lengte van 600 meter verstevigd met een dikke kleilaag waar bijna geen water door kan. Die methode wordt ook bij zeedijken toegepast. Het waterschap weet nog niet wie voor de kosten opdraait. Op de bijeenkomst in Ten Boer waren een paar honderd aanwezigen.

Het waterschap onderzoekt nog of extra maatregelen nodig zijn. De problemen met de dijk moeten voor 1 oktober zijn opgelost. Mogelijk wordt een nieuwe damwand op de zwakke plek geslagen. Ook de rest van de Eemskanaalkade wordt onder de loep genomen.

Vanuit de zaal, waar de de gemoederen soms hoog opliepen, kwamen tientallen vragen. De bezorgde omwonenden wilden vooral weten of de dreiging van een doorbraak voorkomen had kunnen worden

De situatie bij Woltersum kwam voor het waterschap als een verrassing. ,,Dit waren, extreme omstandigheden. Dan pas wordt duidelijk waar de zwakke plek zit. Dit valt van tevoren niet te monitoren’’, aldus Arike Tomson, secretaris-directeur van het waterschap.

Het waterschap belegt in de toekomst meer bijeenkomsten over de voortgang van de plannen en werkzaamheden.