nieuws

07 jan 2012, 12:12

Dijk Woltersum stabiel genoeg; Evacuees mogen naar huis

De inwoners van Woltersum, Wittewierum en delen van Ten Boer en Ten Post mogen weer terugkeren naar hun woning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Het gaat om circa 800 mensen die hun huizen verplicht moesten verlaten, omdat een dijk langs het Eemskanaal dreigde door te breken. Dat heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen zaterdag gemeld.

De inwoners mogen onder begeleiding van de politie terugkeren. Het vee blijft nog wel even uit het gebied. Ook het vaarverbod blijft gehandhaafd, voorlopig tot maandag.

De waterschappen meldden zaterdagochtend al dat het waterpeil in de provincie aanzienlijk was gedaald. Dat kwam omdat zij miljoenen liters water konden lozen in onder andere de Waddenzee.
Daardoor is de dijk weer stabiel geworden. Door de hoge waterstand stroomde er water onder de dijk door, waardoor het gevaar bestond dat de dijk zou gaan schuiven. Dat risico bestaat inmiddels niet meer.

Een inspectieronde met een F16 bracht aan het licht dat de dijk langs het Eemskanaal verschillende zwakke plekken heeft. De beelden toonden ook zwakke plekken die nog onbekend waren. De autoriteiten gaan kijken hoe ze dat kunnen versterken.
De vlucht van de F16 krijgt nog een vervolg. Niet alleen worden de dijken opnieuw bekeken, het is ook een test om de techniek van dijkinspecties vanuit de lucht te verfijnen.