nieuws

06 jan 2012, 16:04

Dijk bij Tolbert lijkt het te houden

De dijk bij de Tolberter Petten lijkt het te houden. Dat zegt een woordvoerder van het waterschap Noorderzijlvest. Donderdag werden 85 bewoners van de polder vrijwillig geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak als gevolg van hoogwater.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het waterpeil in de Malsloot bij Tolbert is langzaam aan het zakken. Het waterschap verwacht dan ook niet dat de situatie nog kritiek zal worden. De dijk is versterkt met zandzakken.