nieuws

28 sep 2000, 00:12

Digitaal Forum in Haren over autovrije dorpskom

Na Groningen zou ook haren een autovrij centrum moeten krijgen. Althans, dat is de inzet van een digitaal forum georganiseerd door D66 in Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wel of niet mengen van auto's en fietsen in dorpskom? Dat is de vraag die D66 in Haren in een digitaal forum voorlegt aan iedereen die daar een mening over heeft. Via de internetpagina http://www.go.to/D66Haren kan iedereen standpunten inbrengen en reageren op wat anderen er over zeggen. Als achtergrondinformatie heeft D66 inbreng van de Werkgroep Verkeersveilig Haren (namens NIVON, ROVER, Fietsersbond, ANBO, PCOB en CNV) en Henk Boomker (namens het Koopcentrum Haren) opgenomen. Ook de visie van D66-wethouder Michiel Verbeek is te lezen.
Er is veel discussie over de inrichting van de Rijksstraatweg. Een belangrijke vraag daarbij is of in het winkelgebied het verkeer van fietsers en auto's gemengd moet worden. De voorstanders zeggen dat de verkeersdeelnemers dan beter op elkaar gaan letten en zo minder ongelukken veroorzaken. Bovendien kan je het winkelgebied dan aantrekkelijker inrichten. Tegenstanders geloven juist dat de verschillende stromen van elkaar moeten worden gescheiden om de veiligheid te waarborgen. Veel fietsers zouden daarom het winkelcentrum gaan vermijden.
De Werkgroep Verkeersveilig Haren wijst aan de hand van ongevallenregistraties op het geringe aantal ongelukken met voetgangers en (brom)fietsers en pleit daarom voor handhaving van de vrijliggende fietspaden en verkeerslichten. De Werkgroep heeft meer dan 3000 handtekeningen opgehaald die hun standpunt ondersteunen. Henk Boomker ziet echter voordelen in het mengen. Boomker: "Veiligheid staat voorop: op elkaar letten doe je veel minder als er sprake is van gescheiden verkeersstromen en als er teveel stoepranden zijn die je moet 'nemen' bij het oversteken." D66-wethouder Michiel Verbeek hoopt op een goede discussie. Verbeek: "Ik vind het een goede zaak dat veel Harenaars zich bemoeien met de inrichting van de kom. Ik hoop dat de discussie de komende tijd een goede uitwisseling van argumenten, feiten en voorbeelden van elders zullen opleveren."