nieuws

16 jan 2001, 00:12

Diepenringoverleg: ‘Gemeente komt belofte niet na’

Buurtbewoners van de Diepenring delen de mening van een onderzoeksbureau niet dat de aanleg van een parkeergarage onder de Grote Markt nauwelijks voor extra parkeerhinder zal zorgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Buurtorganisaties, verenigd in het Diepenringoverleg, hebben ‘verbaasd en geschokt’ gereageerd op de uitspraak van wethouder Schuiling. Deze zei vorige week dat door de nieuwe garage er geen problemen zullen ontstaan op de Diepenring, omdat de afgelopen jaren het autoverkeer niet is toegenomen. Hij baseert zich op onderzoek naar een klein deel van de hele Diepenring.
Uit de uitspraak blijkt dat het gemeentebestuur haar toezeggingen niet na komt, zeggen althans de bewoners.Afgelopen voorjaar heeft het gemeentebestuur beloofd dat er een integraal onderzoek zou komen naar de verkeersstromen op de hele Diepenring. Samen met de buurtorganisaties vond het gemeentebestuur dat dit onderzoek snel moest plaatsvinden om zo beter te kunnen praten over de herinrichting van de gehele Diepenring. Het beloofde onderzoek is nog steeds niet uitgevoerd, ondanks herhaalde toezeggingen. Ook het toegezegde overleg heeft nog niet plaats gehad. Door de uitspraak van Schuiling vrezen de buurtorganisaties dat zij voor voldongen feiten worden gesteld en dat er geen sprake meer zal zijn van een open en op feiten gebaseerde discussie. Dat het autoverkeer op de Diepenring de afgelopen jaren niet is toegenomen is winst, zo vinden de buurtorganisaties. Maar winsten uit het verleden zijn geen garantie voor een toekomst van een leefbare en aantrekkelijke Diepenring.
Buurtorganisaties de Hortusbuurt, Schilderswijk, Binnenstad Zuid-Oost, Binnenstad Oost, Oude St. Jan, en het A-Kwartier, Kontaktpersoon: Ad Prins, Lage der A 31, 9718 BL Groningen, 3139644, adprins@inn.nl