nieuws

04 sep 2015, 10:10

Dialoogtafel wordt opgesplitst na crisis

Dialoogtafel wordt opgesplitst na crisis

De Dialoogtafel wordt opgesplitst. Het overlegorgaan tussen NAM, overheden en maatschappelijke organisaties zat in een crisis, omdat een aantal deelnemers er uit wilden stappen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, heeft in die crisis moeten bemiddelen. Uitkomst is dat de maatschappelijke organisaties zich verenigen in het Groninger Gasberaad. Daarnaast komt er een bestuurlijke stuurgroep met de bestuurders van gemeenten, provincie en het Rijk. Beide groepen komen in direct contact met Alders te staan.

 

Door de nieuwe opzet moeten de voorzitters van de Dialoogtafel, Jacques Wallage en Jan Kamminga, hun functie neerleggen. Ze begeleiden wel de overgang naar de nieuwe opzet. Het Groninger Gasberaad krijgt een eigen onafhankelijke voorzitter.

 

Een paar maanden terug stapte de Groninger Bodem Beweging uit het overleg. Zij zijn een van de grootste belangenclubs in het bevingsgebied. Ook kreeg de tafel te maken met veel kritiek en moesten bevoegdheden worden overgedragen aan de Nationaal Coördinator Groningen.