nieuws

08 mei 2018, 11:11

Definitief geen bestuursbeurzen voor Vindicat

Definitief geen bestuursbeurzen voor Vindicat

Studentenvereniging Vindicat verliest voor dit studiejaar de bestuursbeurs van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Reden voor het besluit is het niet melden van het geweldsincident afgelopen december, en dat is tegen de afspraken in.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door het intrekken van de bestuursbeurs verliezen bestuursleden van Vindicat dit jaar definitief hun financiële compensatie uit het zogeheten profileringsfonds. Het gaat daarbij om een maandelijks bedrag van €444,20 per bestuurslid, met een maximum van een half jaar.

De RUG en Hanzehogeschool laten weten dat ze eind april van dit jaar uit regionale media moesten vernemen dat er twee leden van Vindicat gedagvaard waren vanwege de mishandeling van een ander lid. Volgens de Gedragscode Studentenverenigingen van RUG en Hanzehogeschool had dit incident gemeld moeten worden.

Beoordeling

De bestuursbeurzen voor de huidige bestuursleden van Vindicat werden in september vorig jaar al tijdelijk ingetrokken als gevolg van een incident bij een sushi restaurant. Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: “Aan het eind van dit studiejaar zouden we beoordelen of de bestuursleden aanspraak konden maken op deze financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden.”

Accreditatie

Het accreditatieproces van Vindicat wordt wel voortgezet. De Accreditatiecommissie gaf in juli 2017 het eindoordeel ‘voldoende, mits’. “Voldoet Vindicat hier in de zomer van 2018 niet aan, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dit kan betekenen dat de vereniging definitief uitgesloten wordt van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds, of uitgesloten wordt van officiële plechtigheden”, aldus Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool.

Verklaring bestuur Vindicat

Het bestuur van Vindicat laat in een verklaring weten begrip te hebben voor het besluit. “Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en hoopt de instellingen zo snel mogelijk te kunnen overtuigen de beslissing terug te draaien”, zo valt te lezen in de verklaring.

Volgens het bestuur wordt er binnen de verenging nog steeds hard gewerkt aan een cultuurverandering. “Ondanks deze sanctie staan wij nog steeds achter het proces om onze cultuur te verbeteren.”