nieuws

12 jun 2019, 10:10

Deel Hereweg komende drie weekenden dicht

Deel Hereweg komende drie weekenden dicht

De Hereweg, ter hoogte van het viaduct, is komende drie weekenden dicht voor autoverkeer. Het zuidelijke deel van het viaduct wordt dan gesloopt, zodat er ruimte ontstaat voor het verdiepte gedeelte van de zuidelijke ringweg. Het autoverkeer wordt omgeleid via de zuidelijke ringweg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het zuidelijke deel van het viaduct is niet meer in gebruik. Het verkeer op de ringweg is naar het noorden opgeschoven. De sloop van het zuidelijke deel van het viaduct is nodig om vanaf de zomervakantie tot eind 2019 damwanden in te kunnen trillen. Deze damwanden vormen de bouwkuip van de verdiepte ligging.

Combinatie Herepoort voert de sloopwerkzaamheden uit in het weekend van 15 en 16 juni, 22 en 23 juni en 29 en 30 juni. De werkzaamheden in deze drie weekenden zijn zowel overdag als ’s nachts, van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur.

Hinder

Omwonenden kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden in de vorm van geluid en trillingen. Om hinder zoveel mogelijk te beperken worden geluidswerende maatregelen genomen. De werkzaamheden die de meeste overlast geven worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.

Verkeershinder

Voor de werkzaamheden is het nodig de Hereweg ter hoogte van het viaduct af te sluiten voor al het verkeer. Het autoverkeer kan de omleiding via de gele borden volgen. Fietsers en voetgangers gaan een stukje om via de Papiermolenlaan/Papiermolentunnel en het fietspad Maaslaan/Zuiderbegraafplaats.

Door alleen in weekenden te werken, blijft de overlast voor het doorgaand verkeer beperkt. Lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel altijd doorrijden.