nieuws

31 mei 2012, 10:10

De vier mijl van Groningen – nu ook in San Carlos

Vrijdag 1 juni aanstaande wordt in San Carlos (Nicaragua) – een van Groningens’ zustersteden - voor het eerst de vier mijl van Groningen gelopen. Dit gebeurt in het kader van een sportproject van de Stedenband Groningen-San Carlos. De inschrijving staat open voor alle categorieën en de tijdelijk zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade in Managua, mevrouw Reina Buijs, komt speciaal naar San Carlos om de prijzen mee uit te reiken – haar echtgenoot loopt mee in de race. Om half vijf ’s middags – als de ergste hitte voorbij is - wordt het startschot gegeven op de pittoreske boulevard van San Carlos aan het meer van Nicaragua, waar ook de finish is. Het doel is om er net als in Groningen een jaarlijks terugkerend evenement van te maken en zo de bevolking aan te zetten tot meer bewegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sport en bewegen is voor veel mensen in Nicaragua niet een vanzelfsprekend iets. Het doel van het sportproject van de stedenband is om de kracht van sport en spel in te zetten voor ontwikkeling en gezondheid en daardoor sport toegankelijk te maken voor iedereen, zowel voor jongens als voor meisjes, zowel voor jongeren als voor ouderen.

Het sporten zelf is niet zozeer het doel. Sport is een belangrijk instrument om jongeren te betrekken bij thema’s als gender, participatie en gezonde leefstijl. Daarnaast is het een instrument om hen van het slechte pad af te houden. Voor veel ouderen is overgewicht een probleem en regelmatig bewegen behoort bepaald niet tot hun vaste leefpatroon.


Vanuit Stichting ISOP en de Stedenband Groningen-San Carlos zijn Genevieve van Dijk (sportcoördinator), Nikki Vorkink en Mark ten Berge (studenten ALO) vrijwillig aan het werk in San Carlos. Naast het organiseren van de vier mijl zijn ze bezig met het geven van gymlessen op verschillende scholen, het opleiden van lokale gymleerkrachten en het geven van volleybal- en basketballessen in een lokaal jeugdcentrum.

Hier in de Rio San Juan, het armste deel van Nicaragua, zijn er slechts beperkte sportmogelijkheden en hebben jongeren vaak geen veilige plek om heen te gaan. Hierdoor is er een vergrote kans dat ze in de criminaliteit belanden. De gezamenlijke sportactiviteiten die door de Groningse vrijwilligers worden georganiseerd, bieden de mogelijkheid om kennis over te dragen m.b.t. soa’s, drugs- en alcoholgebruik, normen en waarden, gendervraagstukken en burgerparticipatie.

Voor veel ouderen zou regelmatig bewegen een verbetering van hun gezondheidssituatie en een vermindering van allerlei vage klachten betekenen. Wie weet loopt over een paar jaar half San Carlos de vier mijl van Groningen-San Carlos..!
 

Ineke de Groot, projectcoördinator in San Carlos voor de Stedenband Groningen-San Carlos