nieuws

05 jan 2010, 07:07

Stadspartij: bestrijding van sneeuw en ijzel in Groningen door gemeente maar ook door burgers schiet tekort

De fractievoorzitter vande Stadspartij in Groningen, Robert Prummel, vindt dat de bestrijding van de sneeuwoverlast in Groningen ernstig tekort schiet.  Niet alleen door de gemeente, overigens, maar mogelijk ook de burgers, die kennelijk niet meer gewend zijn de stoep voor de eigen deur te vegen. Dat meldt de Stadspartij op haar weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl) Prummel schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Er is hard gewerkt door de mensen op de sneeuwschuivers en de strooiwagens maar er zijn dit jaar veel klachten van particulieren en bedrijven. In sommige straten is er sprake van een flink verlies van omzet. Er zijn zelfs schadeclaims aangekondigd.  Twee vragen moeten beslist worden beantwoord: Heeft de capaciteit om sneeuw te ruimen gelijke tred gehouden met de bevolkingsgroei in de stad en het aantal wegen? Is er rekening gehouden met de toegenomen lengte van de busroutes en de uitbreiding van de stad? En hebben de burgers zich wel gehouden aan het oude gebruik dat iedereen voor zijn of haar deur sneeuw schuift en veegt?'