nieuws

28 nov 2000, 00:12

De krokodillentranen van GroenLinks fractievoorzitter Karin Dekker

Karin Dekker is een gevoelsmens. Ze huilt althans regelmatig, en dan bij voorkeur grote krokodillentranen. Dat betoogt althans de fractievoorzitter van de VVD in de Groningse gemeenteraad, Remco Kouwenhoven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hij stuurde ons een reactie op een bericht op de Groninger Internet Courant waarin wij meldden dat Karin Dekker boos is over het feit dat de Rekenkamer achter gesloten deuren vergadert. Kouwenhoven mailt ons het volgende: ‘In uw krant lees ik het bericht dat GroenLinks, bij monde van fractievoorzitter Karin Dekker, ontevreden is over het feit dat de rekenkamerommissie in beslotenheid vergaderd. Zij stelt dat hierover in de verordening niets is opgenomen en dat volksvertegenwoordigers in de openbaarheid hun werk moeten doen’.
‘Deze reactie geeft een pikant inkijkje in de werkwijze van GroenLinks. Toen afgelopen juli de nieuwe verordening op de rekenkamercommissie werd vastgesteld heeft GroenLinks met geen woord gerept over het feit dat in die verordening werd vastgelegd dat de rekenkamercommissie in beslotenheid vergadert'
"Een gemiste kans", geeft zij afgelopen raadsvergadering zelf toe. GroenLinks stemde tegen de rekenkamercommissie. Zij wilden de rekenkamercommissie niet. Nu, aan paar maanden later, lijkt die openbaarheid opeens wel een punt voor GroenLinks. Door haar stellingname probeert GroenLinks het besluit van de gemeenteraad, waar zij zelf tegen waren, alsnog te beinvloeden. Mijn advies: lees voortaan de verordeningen goed voor je tegen stemt. Dan sta je achteraf niet met krokodillentranen langs de kant.’
Remco Kouwenhoven
(Kouwenhoven is fractievoorzitter van de VVD in de Groningse gemeenteraad)