nieuws

20 aug 2001, 00:12

De Groenen in Haren verbreekt samenwerking met GroenLinks.

De samenwerking tussen GroenLinks en De Groenen in Haren zal na de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet worden voortgezet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groenen gaat zelfstandig verder. Op donderdag 23 augustus, 20.00 uur organiseert zij een bijeenkomst in het Clockhuys te Haren. De combinatie GroenLinks/De Groenen behaalde 1418 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. De Groenen kandidaten kregen gezamenlijk 403 stemmen. Deze nieuwe combinatie leverde ruim 40% winst t.o.v. GroenLinks alleen in 1994. Het De Groenen-lid Marian Hulscher-Emeis vertegenwoordigt nu de fractie GroenLinks/De Groenen in de commissie grondgebiedszaken. De kandidaten van De Groenen die in 1998 op de lijst stonden zijn zeer benieuwd naar de mensen, die op hen hebben gestemd. Zij hopen dan ook dat zij en diegenen die vinden dat het Echte Groene Geluid moet blijven doorklinken in de Harener raad op 23 augustus aanwezig zullen zijn. Doel van de bijeenkomst is te komen tot een concept-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2002, en een overzicht te krijgen welke mensen daar een actieve bijdrage in kunnen hebben.
Bij bijna alle partijen in de gemeenteraad speelt "zorg voor natuur, milieu en landschap een belangrijke rol" in het verkiezingsprogramma. Bij geen van deze partijen spelen deze zaken een doorslaggevende rol. Dat is in de afgelopen raadsperiode gebleken. De praktijk is dat natuur, milieu en landschap vrijwel altijd het onderspit delven, wanneer hun belangen naast andere in het geding zijn. Juist hierin onderscheidt De Groenen zich van elke andere partij. Meer informatie is te vinden op de website, www.degroenen.nl/groningen-drenthe/haren. (Bron: De Groenen, Haren)