nieuws

22 nov 2007, 22:10

De dood of de gladiolen voor Zuiderzeelijn: acties in Noorden

Het Actiecomité ‘Hier trekken we de lijn’ doet een ultieme poging om de bevolking te mobiliseren voor de Zuiderzeelijn. De kabinetsplannen komen dinsdag 27 november aan de orde in de Tweede Kamer. Het actiecomité wil nog een keer flink van zich laten horen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het roept de inwoners van Noord-Nederland op hun woede over het schrappen van der Zuiderzeelijn niet op te kroppen, maar om te zetten in daden. Na 12 lange jaren van discussie probeert het kabinet de Zuiderzeelijn nu binnen 12 dagen te begraven, maar dat is onacceptabel. Het is pompen of verzuipen voor Noord-Nederland. Daarom roept het actiecomité alle noorderlingen op een daad te stellen.

Campagneleider Hans Haerkens: “als we dit laten gebeuren, dan is het noorden voor de komende twintig jaar gezien. Daarom roepen wij alle noorderlingen op van hun hart geen moordkuil te maken en actie te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door protestbrieven te sturen aan de noordelijke Tweede-Kamerleden, het opzeggen van een partijlidmaatschap of door naar de hoorzitting in Den Haag te komen op 27 november. Bovendien doen we een oproep aan iedereen die in de komende dagen een afspraak heeft waarvoor hij meer dan 90 minuten onderweg is, om deze af te zeggen.”

Ook actiecomité ‘hier trekken we de lijn’ zal in de komende dagen op verschillende manieren van zich laten horen. Zo staan er acties gepland rondom de elfde speelronde van de eredivisie, de poster van Eurlings op de Grote Markt en de hoorzitting van de Tweede Kamer over de Zuiderzeelijn op 27 november.

Actiecomité 'hier trekken we de lijn'


Het actiecomité zet zich in voor de aanleg van een snelle openbaar vervoer verbinding tussen Noord-Nederland via Flevoland met de Randstad. Met de campagne van de komende weken willen de leden van het actiecomité (werknemers, werkgevers, vakbonden, studenten, jongeren en politieke en maatschappelijke organisaties) het kabinet en de Tweede Kamer overtuigen dat de afspraken in het regeerakkoord worden nagekomen en de Zuiderzeelijn wordt aangelegd.