nieuws

12 jan 2011, 14:02

“De Campagne”: Groningen stelt Suikerunieterrein open voor publiek

In de tweede helft van dit jaar wordt het 125 hectare grote Suikerunieterrein opengesteld voor Stadjers. Op deze wijze kunnen de inwoners het terrein leren ontdekken, ervaren en beleven. In het komende jaar organiseert de gemeente een ideeënprijsvraag. Hierbij wordt gevraagd naar tijdelijke invullingen van het terrein. De afgelopen periode zijn spontaan al enkele tientallen ideeën binnen gekomen. Het college van B&W stelt de raad voor om het jaar 2011 te gebruiken om te ‘wennen en verkennen’ aan het terrein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het voorstel aan de raad worden voor het jaar 2011 een aantal activiteiten voorgesteld. Zo wordt gekeken of het traditionele Bommen Berend vuurwerk op 28 augustus op het Suikerunie terrein gehouden kan worden. In september start de ideeënprijsvraag en wordt er een openingsmanifestatie gehouden. In de maand oktober worden een aantal publieksactiviteiten op het terrein georganiseerd waarmee bereikt wordt dat vele Stadjers het terrein en de mogelijkheden daarvan leren kennen.

Na het einde van het jaar 2011 moeten de eerste plannen voor het tijdelijk gebruik gepresenteerd kunnen worden. Het gaat om ruimte te bieden aan innovatieve activiteiten en bestemmingen op het gebied van economie, recreatie en energie. Nadrukkelijk wordt gekeken naar duurzame energietoepassingen.

In de planning tot aan 2020 en verder wordt in 2011 gewerkt aan een flexibele beheersorganisatie. Van 2012- 2016 is de eerste ingebruikname van het terrein voorzien. Het terrein wordt stap voor stap in gebruik genomen door gebruikers en bezoekers. De beheersorganisatie gaat samen met de stakeholders nieuwe initiatieven en voorzieningen ontwikkelen. In de periode 2016 – 2020 heeft het terrein steeds meer vorm gekregen. De beheersorganisatie zorgt voor de marketing en onderhoud. Na 2020 kan een geleidelijke transformatie plaatsvinden naar een meer definitief woon/werkmilieu.

Voorafgaand aan de raadscommissie Ruimte en Wonen van woensdag 12 januari wordt om 20.00 uur een presentatie over het campagneplan gegeven.