nieuws

20 dec 2007, 10:10

D66 wil ruimte voor ouderen in te bouwen Groninger Forum

D66 in stad en provincie Groningen vindt dat er in het te bouwen nieuwe Groningen Forum – een vande belangrijkste uitdagingen op architectonisch gebied waar de Stad voor staat - ook een voorziening voor ouderenmoet komen. D66 heeft deze wens al eerder uitgesproken door te pleiten voor een ouderenboulevard. Het meest belangrijke stukje stad is van iedereen, vindt D66 en dus ook van ouderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarom zal D66 op korte termijn met diverse ouderen organisaties om tafel gaan om goede ideeën te verzamelen en deze aan het Groninger Forum te presenteren. Een voorbeeld zou kunnen zijn het reminicentiemuseum, waar dingen van vroeger tastbaar en op innovatieve wijze de dag van welleer laat herbeleven. D66 ziet in het voorlopige bedrijfsplan van het Groninger Forum aanknopingspunten om een ouderenvoorziening te realiseren.

D66 vindt het van groot belang dat ouderen zo lang mogelijk en met behoud van kwaliteit van leven kunnen meedraaien in de Groningse maatschappij. Innovatieve ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het contact met de kinderen of de buurt. Het debat bracht wel duidelijk naar voren dat innovatie een instrument is en vooral niet moet leiden tot bezuinigen op zorg of menselijk contact. D66 onderschrijft deze rol van innovatie en zal zorgen dat ouderen beleid een meer prominentere rol op de lokale en regionale politieke agenda’s krijgt.