nieuws

30 aug 2011, 09:09

D66 wil kinderkermis op de Ossenmarkt Groningen

De fractie van D66 zal de gemeenteraad van Groningen een initiatiefvoorstel voorleggen om een kinderkermis op de Ossenmarkt te realiseren. In eerste instantie omvat het voorstel alleen een verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders een kermis voor de jongste inwoners van de stad op deze locatie te onderzoeken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 is van mening dat de huidige opzet van de Meikermis weinig uitnodigend is voor de jongste inwoners van onze stad. Zo staan bijvoorbeeld de kinderattracties in een hoekje naast het stadhuis.

Met een speciale kinderkermis voor kinderen tot ongeveer acht jaar oud wordt voor deze doelgroep de Meikermis een stuk aantrekkelijker. D66 hoopt zo een feest voor de jongste inwoners van onze stad en hun ouders te kunnen realiseren.

Daarnaast kunnen de exploitanten van kinderattracties optimaal profiteren van een kermisterrein speciaal voor hun doelgroep. D66 is van mening dat hierdoor een win-win-situatie zal ontstaan.

Aansluiting Ossenmarkt
De attracties staan tijdens de Meikermis op de Vismarkt en de Grote Markt. Sinds vorig is na een hiaat van enkele jaren ook de Ossenmarkt weer een kermislocatie.

Het blijkt echter al jaren moeilijk te zijn een goede aansluiting te bewerkstelligen tussen de Vismarkt en de Grote Markt enerzijds en de Ossenmarkt anderzijds. Initiatieven om die aansluiting te verbeteren hebben vooralsnog (te) weinig opgeleverd.