nieuws

23 jan 2002, 00:12

D66 Hoogezand: geld voor burgers die referendum willen

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer wil de mogelijkheden van burgers tijdens een correctief referendum vergroten. Deze partij heeft daarom voorgesteld om burgers die een referendum wensen, daar ook een klein budget voor te geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een correctief referendum wil zeggen dat een door het gemeentebestuur genomen, maar nog niet ten uitvoer gebracht besluit, door de inwoners van de betreffende gemeente door middel van een referendum ongedaan gemaakt kan worden. Het aantal gevallen waarin zo'n referendum plaats kan vinden is nog beperkt, maar zal, zo is de algemene verwachting, binnen enkele jaren een aanzienlijke uitbreiding ondergaan.
Als burgers van Hoogezand een besluit van het gemeentebestuur willen aanvechten, zal eerst aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Is dit gelukt en een datum voor het te houden referendum vastgesteld, dan zullen zowel het gemeentebestuur, als de inwoners die een referendum hebben aangevraagd, actie moeten voeren. Het gemeentebestuur kan hiervoor geld vrijmaken uit haar eigen middelen en zal dat ook doen. Dat is in de verordening opgenomen. De inwoners zullen dat geld zelf op tafel moeten leggen. In sommige gevallen kan dat problemen geven. Het D66 voorstel houdt in, dat de bewoners desgevraagd ook een (klein) budget toegewezen zouden krijgen. In de gemeenteraad is geen meerderheid voor het D66 plan dat door die partij daarom voorlopig maar weer in de koelkast is geplaatst.