nieuws

22 jun 2012, 10:10

D66: ‘Groninger Forum waardevol, maar beter uitdragen waarom’

Het Groninger Forum kan zich ontwikkelen tot een zeer waardevolle voorziening van de stad Groningen. Maar het moet wel beter uitgedragen worden waarom het Groninger Forum zo belangrijk is. Daar komt het standpunt van de ledenvergadering van D66 uit Groningen ten aanzien van het Forum op neer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

D66 Groningen organiseerde donderdag een ledenavond over de voorjaarsbrief. Deze bevat een aantal belangrijke maatregelen waarover zowel leden als fractie met elkaar over in gesprek gingen. Daarbij werd er door de leden extra aandacht gevraagd voor de Zuidelijke ringweg en het Forum.


De leden steunden de koers van de fractie zoals die steeds consequent is ingezet tijdens de afgelopen raadsperiode.

Op de avond werden twee moties door een overgrote meerderheid aangenomen. Het eerste verzoek van de leden ging over de Zuidelijke ringweg, om zich sterk te maken dit doorgang te laten vinden. Omdat dit van groot economisch belang is voor Groningen, stad én regio. Fractievoorzitter Jetze Luhoff gaf aan het signaal als ondersteuning te beschouwen voor de inzet van de fractie bij het voorjaarsdebat en in de totstandkoming van de begroting 2013.

Forum

Het tweede verzoek van de leden ging over het Forum. Hierbij was de opdracht om beter uit te dragen waarom het Forum een goede investering is, ook in deze tijd.

Na de aanbesteding van vorige week is een mijlpaal bereikt. Het huiswerk is goed gedaan en de ambities in duurzaamheid, cultuur en worden daarin gewoon gerealiseerd. Paul de Rook, cultuurwoordvoerder voor de fractie, gaf aan dit als steun te zien van de lijn van de fractie om samen met de partners in te zetten op het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van het Forum.

Tram

De tram werd op de avond ook niet onbesproken gelaten. De leden gaven de fractie mee vooral mee de brede visie op de stad vast te houden en zich niet mee te laten meesleuren in de waan van de dag of we voor of tegen zijn. Financiele haalbaarheid blijft voorop staan.

Afdelingsvoorzitter Martine Drijftholt vond het een geslaagde bijeenkomst. “We willen dat ons college een financieel degelijk beleid nastreeft waarin harde kaders zijn aangegeven. Alleen dan kan je grote ambities hebben. Maar we moeten ook onze successen vieren. We weten nog steeds in Groningen veel voor elkaar te krijgen en daar mogen we best trots op zijn.”