nieuws

13 mei 2008, 22:10

D66 Groningen: “Terugkeer naar stemmen met potlood benadeelt blinden’

Daar hadden B en W van Groningen vast niet aangedacht: herinvoering van het stemmen met potlood benadeelt blinden. Gelukkig is er de fractie van D66 om B en W te herinneren aan nadelen van de herinvoering van het potlood om mee te stemmen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 10 april heeft het college een brief geschreven over de komende verkiezingen. Hierin geeft het college aan dat er tijdens de komende verkiezingen weer met potlood gestemd gaat worden. D66 heeft deze brief aangegrepen om de toegankelijkheid van stembureaus aan de kaak te stellen en het college er op te wijzen dat het overgaan op stemmen met potlood nadelige gevolgen zal hebben voor o.a. blinden en slechtzienden. Door vroegtijdig vragen te stellen over de toegankelijkheid van stembureaus en de gevolgen van het stemmen met potlood, hoopt D66 dat het college in een vroeg stadium maatregelen neemt. Dan kunnen ook mensen met een handicap zonder problemen aan de eerstkomende verkiezingen van volgend jaar (Europees Parlement) deelnemen. De partij vindt dat iedereen zijn/haar democratisch recht goed moet kunnen uitoefenen. Belemmeringen die dat recht in de weg zouden staan, moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

De partij wil weten of het college maatregelen neemt om de nadelige gevolgen van stemmen met potlood te minimaliseren. Daarnaast wil D66 weten hoe het college ervoor gaat zorgen dat stembureaus maximaal toegankelijk zijn voor mindervaliden. De partij wil graag dat er een aantal speciale stembureaus komen waar de toegankelijkheid, assistentie en voorzieningen optimaal zijn voor mensen met een beperking. Ten slotte verzoekt zij het college gebruik te gaan maken van een verkiezingstaxi, die mensen die slecht ter been zijn naar het stembureau brengt.