nieuws

03 jan 2001, 00:12

CvK Alders mist evenwicht in Vijfde Nota

De afspraken in de Vijfde Nota tussen het kabinet en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) over het evenwicht tussen verstedelijking en landelijk gebied zijn onvoldoende. Dat zei de Groningse commissaris van de koningin Alders dinsdagmiddag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De intentie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is weliswaar om een balans te vinden in het gebruik van het landschap voor diverse functies'', signaleert Alders. ,,Maar in de afspraken is dit evenwicht onvoldoende terug te vinden''.
Noord-Nederland wil bijvoorbeeld veel meer geld uittrekken om de landbouw te steunen. De agrarische sector kan het noordelijk platteland in de toekomst anders wellicht niet meer dragen, vreest de commissaris. Op dit moment is het bijvoorbeeld onzeker of landbouwbedrijven voortgezet kunnen worden, omdat het moeilijk is een opvolger te vinden.
Als gevolg van de ontwikkelingen in de landbouwsector wordt dat alleen maar moeilijker, verwacht Alders. Vele jonge boeren emigreren bijvoorbeeld naar Denemarken.
Het is als gevolg daarvan maar de vraag of de kleiner wordende landschapsfunctie van de landbouw met succes vervangen kan worden door alternatieven als recreatie en natuur. Als in een bepaald gebied de landbouw wegvalt en nieuwe industrie niet tot de mogelijkheden behoort, is het onzeker hoe de toekomst van zo'n gebied er uitziet.