nieuws

05 sep 2002, 00:12

Cursus mantelzorgers oogst succes

Een cursus voor mantelzorgers blijkt succesvol. De cursus geeft mantelzorgers van patiënten die zijn getroffen door een beroerte of herseninfarct voorlichting over het ziektebeeld en leert hen de patiënt te verzorgen. Inmiddels worden de draaiboeken van de cursus door verscheidene thuiszorgorganisaties en een grote zorgverzekeraar reeds in de praktijk toegepast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sociologe L. van den Heuvel, die de cursus heeft ontwikkeld, hoopt dat ook de nieuwe Steunpunten Mantelzorg, die in het hele land worden opgericht, van haar methode gebruik zullen maken. ,,Die steunpunten houden zich juist hiermee bezig”, aldus Van den Heuvel.,,Er waren wel eerder cursussen, maar daarvan is nooit bewezen dat ze ook werken. Van deze cursus is bewezen dat mensen er meer kennis door krijgen.”
De sociologe onderzocht, gesponsord door de Nederlandse Hartstichting en een groot aantal zorgverzekeraars, de belasting van mantelzorgers van patiënten die getroffen zijn door een zogenoemd Cerebro Vasculair Accident (CVA), oftewel een beroerte. Haar conclusie is dat die belasting vaak te zwaar is. Ook na hun thuiskomst kampen de CVA-patiënten vaak met klachten, zoals gedeeltelijke verlamming, communicatieproblemen en gedragsveranderingen.
Alleen met een cursus is deze zware belasting niet te verhelpen, vreest de sociologe. ,,Met name wanneer de professionele hulpverlening tekortschiet, bijvoorbeeld als gevolg van de wachtlijsten in de thuiszorg, kunnen deze mantelzorgers last krijgen van burnout-verschijnselen”, aldus Van den Heuvel. ,,Het is dus zaak dat er meer praktische steun komt. De mantelzorg moet niet worden gezien als de vervanging van professionele zorg, anders gaat de mantelzorger er op den duur aan onderdoor.”