nieuws

25 feb 2001, 00:12

Convenant voor veilige bedrijfsterreinen in het Noorden

Tien bedrijven en instellingen in Noord-Nederland slaan de handen ineen om bedrijfsterreinen veiliger te maken. Vandaag ondertekenen zij een convenant met afspraken over het verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieu aan de hand van uniforme regels.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is voor het eerst dat bedrijven besluiten om gezamenlijk veiligheidsregels op te stellen. De eenduidigheid moet zorgen voor meer duidelijkheid onder werknemers, maar kan de bedrijven zelf ook besparingen opleveren.
Met het convenant Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) spelen onder meer de Gasunie, de NAM, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en Akzo Nobel in op de wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De verantwoordelijkheid voor veiligheid en milieukwaliteit op industrieterreinen verschuift steeds meer naar de bedrijven zelf. Werkzaamheden op fabrieksterreinen worden bovendien steeds vaker uitbesteed.
De precieze lijst met veiligheidsnormen en milieumaatregelen wordt de komende tijd opgesteld door leden van het Platform VGM Noord-Nederland. In april beginnen voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor de aangesloten bedrijven.
Naast de Nom, de Gasunie en Akzo Nobel sluiten ook DSM Resins International, GTI Installatietechniek Noord, HCG Nieuwe Pekela, Ingenieursbureau het Noorden, Nedmag Industries, Rohma and Haas en de Stichting TxU Noord-Nederland zich aan. Ook de Stichting Samenwerkende bedrijven Eemsmond en Stork tekenen het convenant.