nieuws

01 nov 2007, 10:10

Controle op bedrijfsafvalcontainers in provincie Groningen

De politie heeft dinsdag en woensdag in Stadskanaal afvalcontainers van zeventien bedrijven gecontroleerd. Tegen vijf bedrijven wordt proces-verbaal opgemaakt. Twee bedrijven kregen een waarschuwing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met name de garagebedrijven bleken hun bedrijfsafval niet volgens de regels af te geven. Zo werden spuitbussen en flacons met olierestanten gevonden. Dit moet gescheiden van het bedrijfsafval worden afgegeven. Bij de schildersbedrijven en autospuiterijen bleek met name vloeibare verf in het bedrijfsafval te zitten.

 Dit moet ook als gescheiden afval worden aangeboden aan een inzamelaar. Merkwaardig is dat ook slachtafval werd aangetroffen tussen het bedrijfsafval. Slachtafval moet aan een destructiebedrijf worden afgegeven. Tegen de overtreders wordt proces-verbaal opgemaakt. Regiopolitie Groningen is in november 2006 een project gestart om bedrijfsafvalcontainers te controleren. Er wordt met name gecontroleerd of afval voldoende gescheiden wordt aangeboden.

De te controleren containers worden door een mobiele containerkantelaar geleegd in een grote container. Vervolgens wordt de inhoud gecontroleerd door medewerkers van de milieupolitie. Het doel is dat bedrijven zich meer bewust worden van een goed afvalstoffenbeheer.