nieuws

23 apr 2001, 00:12

Consumentenplatform voor openbaar vervoer Drenthe

De provincie Drenthe krijgt in navolging van Groningen een consumentenplatform openbaar vervoer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit platform zal Gedeputeerde Staten adviseren over zaken als wijzigingen van de dienstregeling, vervoervoorwaarden, toegankelijkheid openbaar vervoer, sociale veiligheid en klachtenprocedures, zo deelde een woordvoerder van de provincie maandag mee.
Het consumentenplatform staat los van de klachtenlijn die de provincie Drenthe enige tijd geleden heeft ingevoerd voor klachten die door de vervoerder niet voldoende zijn afgehandeld.
Voor het platform benadert de provincie organisaties als Rover, de ANWB, het Vervoer Coördinatie Centrum Noord-Nederland, vertegenwoordigers van jongeren en scholieren en ouderen- en gehandicaptenorganisaties. Het initiatief is een gevolg van de Wet personenvervoer 2000, waarin staat voorgeschreven dat de opdrachtgever openbaar vervoer eerst advies moet inwinnen bij consumentenorganisaties over besluiten die hen aangaan. De provincie Groningen stelde recent als eerste een soortgelijk platform in.