nieuws

27 jan 2003, 00:12

Congolese predikant uit gevangenis Ter Apel ontslagen

Ds. Maurice Mavinga, die tien jaar geleden als vluchteling vanuit Congo naar Nederland kwam, is uit de gevangenis in Ter Apel ontslagen. Enige tijd geleden raakte hij uitgeprocedeerd, maar hij kon niet terug naar het land van herkomst. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is woensdag vrijgelaten omdat volgens de rechter zicht op uitzetting ontbreekt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In eerste instantie zou de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) de 44-jarige Mavinga vorig jaar juli uitzetten, maar hiervoor bleek op het laatste moment geen toestemming van de Congolese autoriteiten te zijn. In november herhaalde zich dit. De detentie werd maandelijks verlengd, omdat er volgens de rechter nog zicht op uitzetting was. Volgens de SOFAK, de stichting ondersteuningsfonds allochtone kerken, die hem al jaren bij zijn werk steunt, is de situatie van Mavinga nog steeds uitzichtloos. Hij heeft geen inkomen en wordt nog steeds met uitzetting bedreigd. Wel loopt er een beroepsprocedure bij de rechtbank tegen de weigering van de IND om hem een verblijfsvergunnig te geven op grond van zijn werk als predikant. Dit werk kan volgens de stichting niet door een Nederlander worden verricht.
. In november heeft de Nederlandse Zendingsraad een dringend beroep op minister Nawijn (Vreemdelingenzaken en Integratie) gedaan om uitzetting van Mavinga tegen te houden. Mavinga verricht volgens de NZR niet alleen voor zijn gemeenten in Amersfoort en Den Haag belangrijk werk, maar vervult ook een onschatbare rol bij de integratie van vreemdelingen in onze samenleving.