nieuws

25 feb 2002, 00:12

Conferentie over Armoedebeleid in Groningen

In de stad Groningen gaat WOENSDAG 27 februari een bijzondere conferentie van start over het Groningse armoedebeleid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hamvraag tijdens deze bijeenkomst, waaraan wordt deelgenomen door politieke partijen, gemeentelijke diensten en organisaties die met armoede te maken hebben, is de vraag wat er nog verbeterd kan worden aan de armoedebestrijding Initiator van het debat is wethouder Tjerk Bruinsma (PvdA) van Sociaal Beleid en Arbeidsmarktbeleid. De conferentie wordt gehouden in Het Kasteel aan de Melkweg 1.