nieuws

20 jun 2002, 00:12

Commissie bodemdaling keerde reeds € 155 miljoen uit

De Commissie Bodemdaling heeft sinds 1984 een bedrag van ruim 155 miljoen euro (341 miljoen gulden) uitgekeerd als vergoeding van geleden schade wegens het zakken van de bodem door aardgaswinning in Groningen. Dit heeft de provincie Groningen bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het over 2001 uitgekeerde bedrag bedroeg ruim vijf miljoen euro.
De Commissie Bodemdaling werd in 1984 geïnstalleerd na een afspraak tussen de provincie Groningen en de Noordelijke Aardolie Maatschappij (NAM). De commissie onderzoekt sindsdien de schadelijke gevolgen die de boringen naar aardolie in Slochteren vanaf 1959 voor de provincie Groningen heeft gehad. Het grootste deel van de zestig miljard kubieke meter gas die de NAM jaarlijks produceert komt uit het Groningse gasveld.
Als gevolg van de gasboringen daalt de Groningse bodem. Om de maatregelen die moeten worden genomen om de wateroverlast die dat tot gevolg heeft tegen te gaan, kunnen waterschappen een schadeclaim indienen bij de commissie. Met het geld dat in 2001 werd uitgekeerd, is onder meer een nieuw zeegemaal gebouwd bij Termunterzijl, zijn de oevers langs het Winschoterdiep verhoogd en is het Termunterzijldiep verbreed.