nieuws

22 mei 2013, 10:10

Commissaris van de koning Max van den Berg over imago-schade door gaswinning

De provincie Groningen komt donderdag met een mededeling over de wijze waarop volgens commissaris van de koning Max van den Berg imago-schade door gaswinning gecompenseerd zou moeten worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds de bekendmaking van de bevindingen van Staatstoezicht op Mijnen en de reactie van het Kabinet hierop eind januari 2013, heeft het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op het standpunt gestaan dat tegenover de gaswinning uit het Groningen-veld  een structurele compensatie zou moeten staan vanwege imago-schade en verslechtering van het leef- en investeringsklimaat.

Donderdag 23 mei zal commissaris van de Koning  Max van den Berg hierover een mededeling doen.