nieuws

29 mei 2012, 21:09

Commissaris Max van den Berg: ‘De Vries vliegt met provocatie uit de bocht'

De Groninger Commissaris der Koningin Max van den Berg vindt dat wethouder Frank de Vries uit Groningen ‘’uit de bocht is gevlogen’’ met zijn kritiek op het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Van den Berg reageert in ongekend felle bewoordingen op kritiek van wethouder De Vries, die afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden liet weten aanleg van de tram naar Groningen op dit moment onverantwoord te vinden. Bovendien uitte de wethouder stevige kritiek op het provinciebestuur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens wethouder Frank de Vries kan de tram grotendeels gefinancierd worden met geld dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Maar als dat geld niet aan de tram besteed zou worden is het wel noodzakelijk dat er wordt nagedacht over de vraag hoe het geld dan wel ingezet kan worden. Dat zou moeten gebeuren onder regie van het provinciebestuur, en die regiefunctie wordt door De Vries ‘zeer gemist.’


Commissaris Max van den Berg is zeer ontstemd door de kritiek van De Vries. Volgens hem hebben Stad en provincie Groningen onlangs al stevig gebakkeleid over een aantal zaken zoals het Groninger Forum. Daarna is toen afgesproken dat kritiek voortaan binnenskamers zou blijven, althans dat men eerst met elkaar zou overleggen in plaats van de media op te zoeken.


‘Wethouder De Vries is uit de bocht gevlogen. Dit is eenzijdig, buiten het overleg om. Een probleem dat aan Stadse zijde speelt, wordt nu neergelegd bij het Provinciehuis’, aldus de Commissaris dinsdagmiddag via RTV Noord.


Volgens de Commissaris is de kwestie van de besteding van de Zuiderzeegelden een zeer groot belang: ‘het raakt de stad, de economische motor van het hele Noorden, en het is zeer te betreuren dat we op deze manier met elkaar omgaan.’. Volgens Max van den Berg heeft hij inmiddels burgemeester Rehwinkel als voorzitter van het college van B en W van Groningen laten weten dat ‘het zo niet kan’.