nieuws

16 apr 2012, 09:09

Commissaris der Koningin Max van den Berg brengt Burgerjaarverslag uit

De commissaris van de koningin, Max van den Berg geeft met het Burgerjaarverslag 2011 inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van de procedures op het gebied van burgerparticipatie en de behandeling van bezwaarschriften en klachten. Ook wordt verslag gedaan over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de provincie, het afhandelen van subsidieverzoeken en het snel opnemen van de telefoon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen streeft naar een goede dienstverlening aan de inwoners. Jaarlijks wordt in het burgerjaarverslag gerapporteerd over de kwaliteit van de dienstverlening en worden aanbevelingen gedaan om deze te verbeteren.

Het aantal bezoekers van de website is ten opzichte van 2010 licht gestegen van 19% naar 23%. De afhandeling van de informatieaanvragen verloopt goed. Ook de registratie en afhandelingen van klachten verloopt zonder problemen.

De betaling van facturen binnen de norm van 30 dagen is vergeleken met 2010 sterk verbeterd. Per jaar ontvangt de provincie meer dan 18.000 facturen. 85% moet binnen de 30 dagen worden betaald. 10% van de facturen worden niet binnen 30 dagen betaald. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Nu worden facturen gemiddeld binnen 18 dagen betaald.

De telefonische bereikbaarheid moet wel verbeterd worden. De norm dat 90% van de telefoontjes binnen 30 seconden moet worden opgenomen is niet gehaald. Dit was in 2011 82%.

 www.provinciegroningen.nl