nieuws

12 feb 2012, 20:08

Commentaar: Provincie moet nu echt werk maken met CO2 afvang RWE-centrale

'De centrale die niemand wil’: dat is de samenvatting van een gezamenlijke reportage over de kolencentrale van RWE die in aanbouw is in de Eemshaven, van de redacties van het Dagblad van het Noorden en RTV Noord. Conclusie van de reportage is dat niemand – met de kennis van nu, in 2012, en met de huidige prijzen voor kolen en gas – zou besluiten om die centrale te bouwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de reportage was er echter niemand die er voor pleit om die centrale nu maar weer te slopen. Die mogelijkheid heeft de provincie dan ook niet: alle contracten zijn getekend en RWE zelf zal al helemaal niet besluiten de boel weer af te breken en een miljardenschade af te boeken.

Conclusie is dan ook dat we een centrale hebben die gewoon zal worden afgebouwd, maar die na die afbouw relatief grote hoeveelheden CO2 de atmosfeer in gaat blazen. En dat laatste was nou net niet de bedoeling.


Het is van aanvang af de bedoeling geweest dat de CO2 zou worden afgevangen en - al dan niet ondergronds - zou worden opgeslagen. Maar na enkele acties van bewoners in Barendregt in zuid-Holland tegen CO2 was minister Maxime Verhagen niet van plan weerstand te bieden aan die protesten en blies de opslag, ook in Groningen, af. En sindsdien is praten over eventuele veilige opvang van CO2 ondergronds, of op zee, merkwaardigerwijze tot een absoluut taboe verklaard.

De meest interessante opmerking uit de reportage kwam dan ook van oud-Commissaris der Koningin Hans Alders. Die stelde het vreemd te vinden dat de Groningse politiek nooit veel weerwerk heeft geboden aan het besluit van Maxime Verhagen om geen CO2 ondergronds op te slaan. En dat terwijl een grootschalige proef in het Noorden met het veilig opslaan van CO2 juist wel de bedoeling was.

Groningen zou door het systeem van CO2 afvang en ondergrondse opslag de allerschoonste kolencentrale ter wereld krijgen. Dat was de belofte. En uitsluitend en alleen om díe reden, en onder die uitdrukkelijke voorwaarde, ging ook de Groningse milieuweging akkoord. Maar na de buiging van Maxime Verhagen voor populisme was er in het Noorden alleen nog werkgeversorganisatie VNO/NCW Noord die pleitte voor een proef met het veilig opslaan van CO2. Die proef zou het Noorden technologie en kennis opleveren van opslag, die vervolgens weer geexporteerd zou kunnen worden, en zo zouden we aan die kennis kunnen verdienen.

Daarom wordt het nu tijd dat de provincie Groningen veel assertiever gaat streven naar de oplossing van het CO2 probleem in de Eemshaven. Dat was bovendien ook zo bepaald door Provinciale Staten die een motie daartoe van Sjak Rijploeg (PvdA) hadden aangenomen.

Want waarom zouden we niet tenminste mogen onderzoeken of CO2 opslag in de bodem of in zee misschien wel mogelijk is? Waarom durft niemand uit angst voor protesten nog te pleiten voor onderzoek? Er is toch geen verbod in Nederland om na te denken? En om zaken nuchter te onderzoeken en tegen elkaar af te wegen?
 

Het alternatief is namelijk dat de kolencentrale straks onbekommerd CO2 in de lucht staat te blazen. En dát is pas echt een situatie die helemaal niemand in Groningen ooit heeft gewild.