nieuws

04 jul 2011, 10:10 door Hans de Preter

COMMENTAAR: Kom op, wethouder Ton Schroor: een beetje meer vuur, graag!

Dit wordt de week van waarheid voor het Groninger Forum. Deze week zal duidelijk worden of er een meerderheid is in Provinciale Staten die 35 miljoen euro beschikbaar wil stellen aan het Groninger Forum. De afgelopen weken zijn de kansen gekeerd en lijkt het haalbaarder dat dat geld er komt. Maar zeker is het niet: het college van B en W van Groningen heeft er weinig aan gedaan om er voor te zorgen dat er een meerderheid in Provinciale Staten achter het Forum gaat staan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een cruciale rol bij het al dan niet doorgaan van het Forum speelt de kabelbaan. De VVD in Provinciale Staten van Groningen heeft een handreiking gedaan en gezegd wel achter dat Forum te kunnen gaan staan, wanneer er ook een kabelbaan komt.

Die zorgt namelijk voor extra bezoekers aan het te bouwen Groninger Forum en voor extra reuring in de binnenstad. En dat is waar het allemaal om beginnen is: een extra trekpleister voor de binnenstad, om te voorkomen dat het hart van Groningen economisch dood bloedt. Als er niets gebeurt verdwijnt twintig procent van de winkels, alleen al door de concurrentie van internet (webwinkels). Zonder trekkers als het Forum kun je net zo goed je kleren in Haren of Sappemeer gaan kopen.

Daarom is het plan voor de kabelbaan bedacht door ondernemers in de binnenstad, de Groningen City Club. Die stelt bovendien dat het mogelijk is om die kabelbaan er met privaat geld, dus van een of meerdere bedrijven die het willen exploiteren, te realiseren. Ook een niet onbelangrijk bedrijf als V&D is hartstochtelijk voorstander van de komst van het Groninger Forum, in combinatie met een kabelbaan. En ook Jan Terlouw heeft hoge verwachtingen van de kabelbaan.


Het is dus beslist geen gezichtsverlies dat VVD en PvdA in de Staten van Groningen nu alsnog akkoord willen gaan met het Forum. Want als een onafhankelijke commissie concludeert dat het verstandig is, en wanneer ook ondernemers denken dat dat de redding is voor de Groningse binnenstad, waarom zou men PvdA en VVD dan een ‘onverstelbare draai’ verwijten , zoals Henk Staghouwer van de ChristenUnie dat afgelopen zaterdag deed.

Volgens Staghouwer heeft de Commissie Terlouw geconcludeerd dat er geen impuls komt van het Groninger Forum. Maar dan heeft Staghouwer onvoorstelbaar slecht opgelet: Terlouw is juist razend enthousiast over de mogelijkheden van het Forum in combinatie met een kabelbaan. Volgens Terlouw is het Forum+Kabelbaan goed voor Groningen: hij deelt de mening van de ondernemers.


De grote zwijger in deze discussie is het college van B en W van Groningen, en dan met name wethouder Ton Schroor (D66). Hij reageerde uitermate lauw op het verzoek vanuit de Staten om een kabelbaan een kans te geven.

Waarom niet wat meer enthousiasme getoond voor die kabelbaan? Als B en W die kabelbaan een kans geven, dan maakt dat het voor VVD en PvdA in de Staten mogelijk om met opgeheven hoofd in te stemmen met 35 miljoen. Hen kan dan geen gedraai worden verweten, omdat Kabelbaan en Forum samen zorgen voor de economische impuls die de binnenstad nodig heeft. Tenzij we van de binnenstad van Groningen een museumdorp willen maken. Wethouder Schroor: het wordt tijd voor wat meer passie en bezieling in de Forum discussie.