nieuws

19 mrt 2012, 08:08 door Hans de Preter

COMMENTAAR: Groningse PVV: duidelijkheid over Polen-meldpunt, svp

Hoe kijkt de PVV in Provinciale Staten van Groningen eigenlijk aan tegen het ‘Polen-Meldpunt’? De vraag is actueel nu er op landelijk niveau binnen de PVV verdeeldheid is ontstaan over dat meldpunt. PVV-Kamerlid Hero Brinkman heeft kritiek over de opzet van dit meldpunt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Brinkman is er vervuiling ontstaan van de discussie over werknemers uit Midden- en Oost Europa. Hij vindt dat klachten over misdaad en alcoholisme van Polen niet vermengd hadden mogen worden met klachten over arbeidsverdringing. Brinkman betreurt het dat de stellingname van de PVV, en de inhoud van de tekst van het meldpunt, niet eerst binnen de eigen PVV-Kamerfractie is besproken. De gang van zaken tast volgens Brinkman de geloofwaardigheid van de PVV aan.


De uitspraken van Brinkman kwamen in de week dat binnen het Europees parlement grote kritiek kwam op Nederland en op premier Rutte, omdat Rutte geen afstand nam van dit meldpunt.

We zijn, als Gronings medium, nu ook benieuwd naar het standpunt van Ton van Kesteren, fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Groningen. Wij kennen hem, en we kunnen ons niet anders van hem voorstellen dan dat hij zich aansluit bij de kritiek van Brinkman. Immers: door het Polen-meldpunt is er sprake van discriminatie in Nederland. In elk geval van de schíjn van discriminatie.

En, hoe verschillend we allemaal denken over de inrichting van de samenleving: van links tot rechts, en van progressief tot conservatief: over een ding zijn we het met z’n allen eens in Groningen: discriminatie is onacceptabel.

En - het klinkt misschien zwaar maar het is niet anders - sinds de Tweede Wereldooorlog zijn we het er  over eens dat we niet alleen discriminatie willen vermijden, maar ook alle schijn van discriminatie.

Als fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen is het goed om af en toe duidelijkheid te scheppen en je verantwoordelijkheid te nemen. Die tijd is nu gekomen.