nieuws

09 jul 2012, 10:10 door Hans de Preter

COMMENTAAR: Groninger Forum kan voorbeeld nemen aan Museum in Antwerpen

Het Groninger Forum heeft een nieuwe intendant. Op hem rust de zware taak om een programma te ontwikkelen dat er voor kan zorgen dat het Groninger Forum een grote publiekstrekker wordt, en niet de financiële molensteen rond de nek van Groningen waar velen zo bang voor zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe intendant Thom Verheul zal er voor moeten zorgen dat er een programma komt dat een zeer breed publiek aanspreekt. In televisietermen uitgedrukt: niet te veel VPRO, en wel veel AVRO.

Er ligt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van Verheul, want in enkele jaren tijd is de publieke opinie rond het Groninger Forum gekanteld. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de economische crisis. Velen zijn bang dat het Forum de gemeente Groningen straks op enorme kosten zal jagen, en dat de reguliere cultuur enorm te lijden zal hebben van de exploitatielasten van het Forum.

Bij het Groninger Forum zullen ze dan ook hun stinkende best moeten doen om er iets heel bijzonders van te maken.

Dat hoeft geen kansloze missie te worden. Dat is te zien aan Antwerpen, waar in 2011 het Museum aan de Stroom (MAS) werd geopend. Ook dat is een in architectonisch opzicht zeer opmerkelijk gebouw, dat er voor heeft gezorgd dat het hele havengebied waar het werd gebouwd een vernieuwingsimpuls heeft gekregen.


Het Museum aan de Stroom herbergt geen bibliotheek, geen bioscoop en geen debatcentrum. Wel zijn er wisselende tentoonstellingen, en bovendien zijn er exposities uit de rijke depots van de stad Antwerpen. Maar ook is het gebouw op zich een trekpleister, met een schitterend uitzicht over de stad Antwerpen.


Hoe is het het eerste jaar gegaan met de bezoekersontwikkeling? Volgens een woordvoerder van het MAS heeft dit museum in het eerste jaar de verwachtingen overtroffen. Er kwamen in ruim een jaar bijna een miljoen bezoekers.

Daarvan kwam 63% uit België, 29% uit Nederland en nog 8% uit een ander land. Eén kwart van de bezoekers kwam uit Antwerpen en omgeving en 40% uit een andere stad/gemeente in België. Er komen evenveel mannen als vrouwen, maar meer jongeren van rond de 20 en ouderen rond de pensioenleeftijd.


Volgens het publieksonderzoek kocht bijna de helft van het publiek een ticket. 94% was tevreden over zijn bezoek en 97% zou het MAS misschien of zeker nog een keer bezoeken. Het aantal toiletten en de toegang naar panorama zijn voor verbetering vatbaar, maar nagenoeg iedereen (98%) zou het MAS aanraden.


In Antwerpen is men na een jaar dus tevreden.

Of dat in Groningen ook gaat lukken is niet te zeggen. Maar Antwerpen laat in elk geval wel zien dat het niet per definitie op een drama of een fiasco hoeft uit te lopen.


De nieuwe intendant Thom Verheul heeft veel ervaring met journalistiek en met het maken van kwaliteitsdocumentaires, en ook heeft hij les gegeven aan de RUG. Maar dat is toch iets heel anders dan het organiseren van aansprekende thematische tentoonstellingen voor een zeer breed publiek.

Maar misschien dat het hem lukt om alle neuzen in Groningen dezelfde kant op te krijgen.

Antwerpen laat zien dat het, in theorie, niet onmogelijk is om er een succes van te maken.