nieuws

26 feb 2013, 10:10

Commentaar: Groninger Bodembeweging van onschatbare waarde voor Groningen

De Groninger Bodembeweging heeft zich binnen enkele maanden tijd van bijna onschatbare waarde getoond voor de provincie Groningen. Letterlijk, want het is mede aan die beweging te danken geweest dat de NAM en de regering zich uiterst coulant opstellen tegenover de bevolking van Groningen.
De Groninger Bodembeweging heeft zich binnen enkele maanden tijd van bijna onschatbare waarde getoond voor de provincie Groningen. Letterlijk, want het is mede aan die beweging te danken geweest dat de NAM en de regering zich uiterst coulant opstellen tegenover de bevolking van Groningen.
De Groninger Bodembeweging heeft zich binnen enkele maanden tijd van bijna onschatbare waarde getoond voor de provincie Groningen. Letterlijk, want het is mede aan die beweging te danken geweest dat de NAM en de regering zich uiterst coulant opstellen tegenover de bevolking van Groningen.
De Groninger Bodembeweging heeft zich binnen enkele maanden tijd van bijna onschatbare waarde getoond voor de provincie Groningen. Letterlijk, want het is mede aan die beweging te danken geweest dat de NAM en de regering zich uiterst coulant opstellen tegenover de bevolking van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zowel NAM als Staat zullen vrezen dat de Groningse bevolking zich sterk zou kunnen gaan verzetten tegen de gaswinning, en dat verklaart waarom er zeer royale schade-regelingen in het vooruitzicht zijn gesteld.

De Groninger Bodembeweging heeft zich steeds zeer kritisch en argwanend getoond. Maar daar was ook alle aanleiding toe gezien het feit dat de NAM in het verleden elke connectie tussen aardbevingen en gaswinning ontkende.

De vrijwilligers van de Groninger Bodembeweging verdienen dan ook alle lof voor hun inzet, want daar profiteert iedereen van die schade heeft. Met name twee Groningse vrouwen - Hilda Groeneveld en Bettie van Veen – lieten de afgelopen maanden weten hun mannetje te staan en maakten een kordatere indruk dan diverse politici.

Hopelijk grijpt de bodembeweging deze gelegenheid aan om te kiezen voor ervaren en deskundige bestuursleden. Want de Groningse bevolking heeft niet alleen een spreekbuis nodig, maar tegelijkertijd een organisatie met veel kennis van zaken, waar ze kritisch, mee kunnen kijken met de NAM en de overheid.

De Groninger Bodembeweging is aan een forse professionaliseringsslag toe, en hopelijk voelen met name ook deskundigen uit geologische hoek, al dan niet verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, zich gestimuleerd om deze beweging met raad en daar terzijde te staan.